Ekonomi Haberler

0 Comments

çalışarak gerçekleşmiş olmasına karşın bu faaliyetlerle alakalı kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen araç dışı ekonomi, hep idarelerinin denetimi dışında kalan her türlü ekonomik muamele ve faaliyetlerdir.|Yiyecek dışı ekonomi : Kayda geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticari muamele.|Bu özelliklerin ortaya konmasıyla belki bir teşhism dokumalmış gayrimümkün ama bu fen dalının umumi nitelikleri elan meydanda bir […]